Ukraińskie Beskidy Wschodnie tom 2 Na beskidzkich szlakach (cz.1) Zobacz większe

Ukraińskie Beskidy Wschodnie tom 2 Na beskidzkich szlakach (cz.1)

KR42

Nowy produkt

19,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Ukraińskie Beskidy Wschodnie tom 2 Na beskidzkich szlakach (cz.1)
Wydawca: Dialo
Autor: Janusz Gudowski
Rok wydania: 2015
Oprawa: miękka
Ilość stron: 132 strony
Format: 20,5x14,5 cm
ISBN: 978-83-8002-195-2


Spis treści:

Od wydawcy
Uwagi praktyczne

GORGANY
I. Gorgany Wschodnie: grupa Doboszanki
II Gorgany Wschodnie: od Przełęczy Jabłonickiej
do Przełęczy Legionów
III Gorgany Środkowe: grupa Sywuli
IV Gorgany Środkowe: od Niemieckiej Polany do Ruszczyny
V Gorgany Zachodnie: grupa Popadii
VI Gorgany Zachodnie: z Przełęczy Wyszkowskiej
    do Kruhłej Młaki
VII. Gorgany Zachodnie: ramiona Mołodej, Jajka Ilemskiego
      i Arszycy

CZARNOHORA
VIII. Zachodnia część Czarnohory: Pietros i Howerla
IX. Pólnocna część Czarnohory: z Howerli do Przełęczy
     JabŁonickiej
X. Główny grzbiet Czarnohory: z Howerli do Popa Iwana
XI Północno-wschodnie ramiona Czarnohory: Kostrzyca
    i Maryszewskie

KARPATY MARMAROSKIE
XII Pop Iwan Marmaroski
XIII Góry Czywczyńskie: od Stoha do Hnitessy

POLONINY HRYNIAWSKIE
XIV Kręta i Skupowa
XV Od Przełęczy Watonarki do Połoniny Wesnarki

Skorowidz
Literatura cytowana

SKOROWIDZ

Skróty:
dol. - dolina przeł. - przełęcz
jez. -jezioro, staw rz. - rzeka, strumień
pol. - połonina sz. - szczyt
wdsp. - wodospad


Albin rz. 110, 111 Budyjowska Wlk. sz. 109, 110
Azszyca sz. 21, 31, 38, 42, 65, 71, Bukowica przeł. 21,23, 24
73, 74, 75, 76 Bukowien poi. 100, 101
Baba Ludowa sz. 119, 120 BusztuŁ sz. 30, 38, 39, 42, 46, 47, 48, 73,
Babiny Pohar sz. 20,21 74,87
Balasinow sz. 111 Bystra pol. 39
Baltagul pol. 107, 109, 112, 136 Bystryk rz. 37, 39, 40, 42, 45, 48, 50
Barania pol. 12, 18 Bystrzyca Nadw. rz. 15, 20, 23, 37 41,
Barwinek sz. 61,62 136
Bert sz. 30, 31, 87 Bystrzyca Solotw. rz. 39,41
Biala Cisa rz. 80, 93, 106 Chitanka pol. 120, 121
Biala Riczka rz. 115, 117 Chomiak sz. 12, 16, 18, 19, 23, 25, 30
Bliźnica sz. 20, 81, 106 Chomialców przeł. 16, 18, 19
Bogdan rz. 19 Chrepelów dol. 41
Bohdan rz. 80, 84, 89, 90, 105, 106 Czarna Cisa rz. 30, 32
Bojaryn sz. 40,41 Czarna Klewa sz. 29, 31
Bolotniak rz. 55,68 Czarna Repa sz. 60, 66, 73
Borewka przeł. 36,42 Czarna Rika rz. 55, 57,68
Borewka sz. 36,42 Czarna Roztoka rz. 65,68
Bratkowska Duża sz. 26 Czarny Czeremosz rz. 93, 94, 97, 99,
Bratkowska Mała sz. 32 100, 101, 102, 107, 108, 109, 110,111
Brebenieskul jez. 92 Czernik rz. 21, 27
Brebenieskul rz. 92 Czolalcin sz. 110
Brebenieskuisz. 81 Czortica sz. 41
Breskulska pol. 54 Czurus pot. 110
Breskul sz. 90, 101 Czywczyn sz. 96, 107, 108, 110, 111,
Brzozowaczlca sz. 23 120,136
Buchtowiec wdsp. 17,37 Dancerz sz. 90, 101


Darów Wierch sz. 45,48 Hlistowate sz. 119, 121
Hnitessa (Hnatasia) sz. 107, 110, 111,
Darwajka sz. 55, 58, 59, 60, 61, 72, 74
Debry Wierch sz. 87 112
Dniestr rz. 8 Homul sz. 89,91, 101, 103
Doboszanka sz. 13, 16, 17, 18, 19,20, Horhan sz. 24,67
Horhan Maly sz. 56,65
23, 24, 26, 30, 31, 40, 41, 42, 44, 48,
78, 52, 86, 100, 102 Horiszna Zaplata sz. 44
Dobryn rz. 110, 111, 120 Hostowiec rz. 106, 121, 122, 123
Dodina sz. 58, 60, 61, 72 Hostów sz. 121
Dolha sz. 15, 29, 30 Howerla sz. 20, 21, 23, 25, 30, 40, 41,
Dolha pot. 20, 22, 29, 31, 40, 81 50, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90,
Dollyna rz. 30 91, 92, 101, 103, 110, 136
Dolżyniec rz. 15, 22, 30, 31 Hramitny rz. 115, 118, 119, 121
Doszyna pot. 121 Hrebla sz. 19
Dukonia Wlk. pol. 120 Hryhorynka sz. 87
Durnia sz. 33, 34 Ihrowiec sz.35, 42, 43, 72
Dzembronia przeł. 89, 93, 94, 108, Ihrowiszcze sz. 19, 25,43
116 Ilcia rz. 100
Farkaul sz. 31, 61, 81,95, 105, 106 Jablonicka (Tatarska) przeł. 19, 29, 30,
Foresek (Zakukul) pol. 86 79, 85, 87
Furatyk sz. 109 Jajko flemskie sz. 55,56, 58, 65, 67, 68,
Gadżyna (Hadżyna) dol. 102 71,73, 74, 75,76 ‚
Gawor sz. 40,41, 42 Jajko Perehińskie sz. 52, 71, 72, 74, 75
Gorgan sz. 30, 39, 40, 45, 46, 47, 48, Jalowa Klewa sz. 51
56, 68, 73,75 Jamaprzel. 27
Gorganfleinski sz. 67, 71,75,76 Jawomik sz. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
Gorgan Jawomicki sz. 24,25 24, 25, 26
Gorgan Wyszkowski sz. 58, 65, 66, 67, Jaworowa sz. 122
68 Kamionka rz. 24
Grofa sz. 29, 42, 48, 49, 50, 53, 59, 61,
68, 73, 75 Kamionka sz. 56, 60, 66, 68,69
Grofecki Staw jez. 53 Kancz sz. 55, 56, 65, 66, 68, 72
Gropa pot. 83,97, 121 Kanusiak Maly sz. 51, 52,54
Gropa sz. 29, 33 Kanusiak Wlk. sz. 51,52, 53,54
GutinTomnatyk sz. 79, 87, 89, 92 Kapliwiec wdsp. 17
Harmanieska przeł. 80 Kewele rz. 81
Heczka sz. 65 Kiczera sz. 87
Kieputa Wlk. sz. 47

Heczura sz. 41 Łomnica rz. 37, 39, 40, 43, 44, 46, 47,
Kizia rz. 102 48, 50, 51, 54, 71, 136
Klewki sz. 27 Łopuszanka rz. 81, 82
Komanowa sz. 108, 111, 112. 120 Łopuszna rz. 68
Koniec Gorganu sz. 30,40, 75 Łopuszna.sz. 39, 41, 42
Koń Grofecki sz. 52, 53,75 Łostuń rz. 111
Koretwina Wierch sz. 49, 50, 51 Łostuń sz. 111, 108
Kostrzyca sz. 20, 25, 30, 79, 86, 87, 95,
99, 100, 101, 102, 103 Łukawica pol. 120
Kotelec rz. 52 Łukawica sz. 119, 120
Kozi Gorgan sz. 17, 19, 21, 23, 24, 27 Magura sz. 115, 116
Kozia przeł. 27 Magurka sz. 116
Kozia sz. 26, 27 Maksymiec sz. 41
Kozły Male sz. 91 Male sz. 75
Kozły Wlk. sz. 91,92, 103 Maly Gorgan sz. 20
Koźmieska Mała sz. 43, 54, 84 Maniawka rz. 37
Koimieska Wlk. sz. 54, 85 Maniawsld wdsp. 37,41
Kraśnik rz. 100, 116 Marysz sz. 101
Kręta sz. 25, 101, 113, 115, 116, 117, Maryszewska Mała sz. 89, 102, 103
120 Maryszewska Wlk. sz. 92, 97, 99,
Kruhla sz. 48,79 100, 101, 102,103
Masny Pristop sz. 119, 120
Kruhla Młaka sz. 38, 53, 54, 56, 57, 58,
65, 66, 67, 68, 69, 71, 73 Matachów sz. 43, 85
Medweżyk sz. 15,22
Kuku! Si 20, 30, 52, 82, 83, 85, 86, 87,
91, 110 Megly sz. 55,67
Kukuhk sz. 110 Menczyl sz. 41, 56, 61, 65
Kuźmieniec rz. 43 Michajlek sz. 31,95, 106
Kuźmieniec Wlk. rz. 43 Mokranka rz. 45, 57, 58, 59
Kuźmieniecka przeł. 43,44 Mokryń pot 111, 113
Kwasienka rz. 81 Moloczna sz. 45
Kwaśny rz. 100, 105, 106 Moloda rz. 49, 53, 54, 55, 57, 68, 71,
Ledeskul sz. 109 72, 73, 74
Moloda sz. 38,42, 52, 56, 65, 66, 67,
Legionów Przełęcz 16, 29, 31, 32, 34,
35, 38, 48 72, 73, 74, 75
Lemska pol. 93 Mszana rz. 54, 55, 71, 72, 74, 75, 76
Ludowa sz. 115, 117, 119 Mszanka pad. 67
Łazeszczyna rz. 79, 81, 82, 83, 85, 86 Munczel sz. 93
Negrowa sz. 37, 40, 48, 49, 65

Łobonieska pot. 85,86 Plyśce pol. 51, 52, 53,54, 72, 73
Niemiecka Polana przeł. 39, 45, 46, 47,
48, 50, 51, 57, 58 Płytka sz. 47
Nerjedów sz. 75,76 Pnewie sz. 119, 120, 121
Nieneska sz. 105, 106 Pohaniec sz. 74
Niesamowite jez. 89,91, 92 Pohorylec rz. 93, 94, 97
Niwka Wierch sz. 76 Pohorylec sz. 44
Nana pol. 21,23, 121 Poleńska poi. 22,23
Okole przel. 32,33 Poleński sz. 15, 17, 21, 23, 26,27
Op& rz. 7 Poliwne pol. 97
Owcil sz. 45, 46, 47, 48, 73 Poloninka przeł. 76
Ozeranka rz. 49, 58, 62, 65 Pop Iwan sz. 79, 80, 81, 89, 90, 94,
Ozime sz. 22, 66, 68, 69 95, 96. 97, 105, 106
Palenica sz. 109, 111, 112, 120,121 Pop Iwan Mannaroski sz. 27, 31, 61,
Pantyr sz. 33, 34, 50 80, 81, 95, 105,109
Paradczyn rz. 87 Popadia sz. 46, 49, 61, 68, 73, 111
Parenkie sz. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Popadia Mała sz. 50, 52, 53, 54, 55,
55, 68, 74, 75 56,57
Pasieczanka sz. 23 Popadyniec rz. 107, 111, 113
Pasieczny Wierch sz. 42 Pożyżewska pot. 90
Peredna sz. 47, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Pożyżewska sz. 90, 91
Perkalab rz. 115, 119, 121, 122, 136 Prawicz rz. 71,76
Pietros rz. 40, 51, 54 Preluczny pol. 107, 110, 122
Pietros sz. (Czarnohora) 21,25,30,40, Prefuka sz. 46
41, 61, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 110 Preluka Wyżna sz. 29
Preluki poi. 120,121
Pietros sz. (Gorgany) 20, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 53 Probijna rz. 118
Pietrosul sz. 82, 106, 110 Prut rz. 15, 16, 18, 25, 26, 29,83,
Pihy rz. 15,29 85, 86, 99, 101, 103, 137
Pikuj sz. 10, 40, 50, 60 Prutec TIblonicki rz. 19, 30
Pikun sz. 22, 23, 26 Przyslup (Prislop) przeł. 59, 60, 61
Pirie sz. 111, 112 Pustoszak sz. 76
Piskonia sz. 42, 47,49, 55, 56, 58, 59, Radul pol. 96
60, 61, 62, 63, 68, 72, 74, 75, 87 Rafajlowiec rz. 34,35
Plajska dol. 34, 35,38 Rebra sz. 89,92, 101
Hajski rz. 47 Reskal sz. 45,46
Pleszcza rz. 58,62 Riczka rz. 33
Róg sz. 43, 46, 75
Płoska sz. 30,31 Stryj rz. 9
Rogodze Wielkie przel. 29 Studeniec Wierch sz. 51,52
Rohy (Rogi, Ruski Dział) sz. 96, 109 Syniak sz. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23,
Rosochan rz. 71, 73, 74, 75 24, 25, 26, 30, 41, 91
Rosochan sz. 72 Synieczka (Czarnohorzec) sz. 23, 24
Rozkulski rz. 18, 19 Syniewirskie Jezioro jez. 66,68
Rortoka rz. 16, 23, 56, 57 Synycia sz. 115, 116
Ruska sz. 32 Sywania Lolińska sz. 67, 71,74
Ruskowa rz. 109, 110, 117 Sywula sz. 18, 21, 23, 24, 27, 30, 31,
Ruszczyna przeł. 35 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 4ó47, 48,
Salatruk rz. 37, 39,48 49, 53, 58, 59, 61, 73,75, 87,91
Sarata rz. 122 Sywula Mała sz. 37, 39, 40,
Seredna sz. 41, 42, 43, 44, 57, 58, 75 Szczawnik Wlk. rz. 47
Seredna Grań sz. 75 Szczawul rz. 105
Seredny Groń przeł. 41,42 Szczewka sz. 23
Sitny rz. 22 Szesa sz. 82
Skoruszny sz. 93,94 Szesul sz. 80, 81
Skuppwa sz. 25,95, 105, 113, 116, 117, Szpycie sz. 101, 102
119,120 Szuryn sz. 97
Smotrec sz. 86, 89, 93, 94, 95, 120 Szuwarenka sz. 23
Solotwinka przeł. 56, 67, 68, 71, 73, 74
Solotwinka Wlk. rz. 74 Szybeny rz. 94, 96, 97, 107, 108, 118
Spaska pol. 75 Szyja pol. 120
Stajki sz. 93, 120 świca rz. 56, 65, 67, 68, 69, 74, 76
Stanimir sz. 25, 41, 42, 74 Tatarska przeł. 19, 29, 30, 79, 85,87
Stefulec sz. 108, 113, 120 Taupisz sz. 38,39
Stepanec sz. 93 Taupiszyrka sz. „38.39
Steryszorka sz. 22, 23, 26 Terebla rz. 56, 59, 60, 62, 65, 66
8toh sz. 60, 95, 96, 105, 107, 108, Todor rz. 38
109,110 Tomnaticr; sz. 109
Stoh rz. 80, 108 Torgan sz. 47
Stohowiec pol. 96 Torojaga sz. 106, 110, 120
Stohowiec rz. 80,97 Toruńska przel. 65
Stoły przeł. 15, 20, 29, 30 Tousty sz. 22
Strunczul sz. 45 Turbaczil rz. 33
Strimba sz. 27, 31, 42, 46, 48, 49, 55, Turbat rz. 33
57, 58, 59, 60, 62, 72, 74, 87 Turkulska pol. 90
Turkulska przeł. 54, 90, 91

Strunga sz. 56 Wysoka sz. 19, 25, 37, 41, 42,43, 44,
Turkuł sz. 90, 91 46, 53, 74, 75, 87
Tyapes sz. 60 Wyszkowska przeł. 30, 49, 56, 65, 66,
Urya sz. 33 67, 68, 71, 73
Użocka przeł. 9 Zadna sz. 46, 54, 57, 58
Warecka przeł. 9 Zanoga sz. 58,60
Waskul rz. 96 Zielenica rz. 15, 20, 21, 22, 23, 24,
Watonarka przeł. 115, 117, 118, 119 26,27
Wazer rz. 110 Zielony rz. 54,72
Wesnarkia poł. 101, 112, 119, 120, 121, Zubrynka rz. 16, 20, 21, 23, 26
122 Żeniec rz. 18, 25, 26
Wipczynka rz. 96 Żonka rz. 24,25

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Ukraińskie Beskidy Wschodnie tom 2 Na beskidzkich szlakach (cz.1)

Ukraińskie Beskidy Wschodnie tom 2 Na beskidzkich szlakach (cz.1)

Produkty powiązane