Roztocze Historia i kultura Zobacz większe

Roztocze Historia i kultura

R225

Nowy produkt

44,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Roztocze Historia i kultura
Autor: red. Łysiak Wojciech
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 267
ISBN: 838-74-372-39

Roztocze to długie na 180 km pasmo wzgórz od Kraśnika do Lwowa. Byt zatem czysto geologiczny, o granicach definiowanych wododziałami, znacznie trwalszych niż te rysowane przez człowieka i historię. O ile przez ostatnie stulecia granice polityczne hasały po Roztoczu niczym czarci, od których roi się tu w nazwach miejsc i legendach, to natura (wyjąwszy rany po kamieniołomach) pozostała niewzruszona. Wieprz jak płynął leniwie, tak płynie, na Sopocie woda się pieni, a z obłych wzgórz można podziwiać akwarelowe pejzaże pól i ugorów z rzadka „nakłute" kościelną wieżą1.
Słowa rzadko oddają obrazy rzeczywistości, tej którą chcielibyśmy opisać i nimi tą rzeczywistość wyrazić. Prawdopodobnie jest to niemożliwe, tym niemniej chciałbym tu podziękować dyrektorowi Muzeum Kresów w Lubaczowie mgr Stanisławowi Makarze i dyrektorowi Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim mgr Eugeniusza Hanejko, którzy z wielkim oddaniem, entuzjazmem i rozumnym spojrzeniem sprzyjali realizacji tej konferencji. Dziękuję ks. prof. dr hab. Tadeuszowi Guzowi, prof. dr hab. Pawłowi Marcowi, burmistrzowi mgr Ryszardowi Sobczukowi, pani mgr Elżbiecie Okoń i wszystkim innym tym damom, których powłóczystość spojrzenia naruszała mój spokój i wyzwoliła moc sił. Nadto dziękuję dr Karolowi Walczakowi i mgr Piotrowi Nowaczykowi za sprawne i dynamiczne prowadzenie obrad. Pragnę podziękować wszystkim tym, którzy manifestacją swej głębokiej humanistycznej kultury u samego zarania wspierali to co w przyszłości może okazać się i okaże sukcesem.
Wiadomo ponad wszelką wątpliwość, że błyski szczegółów składają się na światło prawdy, toteż właśnie wówczas gdy wszyscy zaopiekujemy się tą myślą, dojdziemy do przekonania, iż konieczne będzie kontynuowanie naukowych, roztoczańskich spotkań. Najtrudniej utrzymać złudzenia, toteż zaopiekujmy się tą myślą.
(fragment wstępu)

Spis treści
Wstęp (Wojciech Łysiak)
ks. Tadeusz Guz, Powitanie
Wojciech Łysiak, Roztocze - region na uboczu. Mozaika treści i wartości
Mariusz Koper, Geneza nazwy „Roztocz”
Elżbieta Okoń, Zmiany granic państwowych w regionie Roztocza
Halina Pelcowa, Roztocze rzeźbione słowami
Kamila Węglarska, Roztocze jako marka
Grzegorz Dąbrowski, Czy na pewno „biała plama". Stan badań  archeologicznych w powiecie lubaczowskim
Jaroslav Pohorals'kyj, Stanowiska archeologiczne z okresu wczesnego średniowie­cza na Roztoczu Wschodnim
Patrycja Piotrowska, Cmentarzysko ludności kultury trzcinieckiej na stanowisku 22 w Łukawnicy w powiecie lubaczowskim
Anna Kołbuk,   Życie  codzienne  na probostwie   unickim  na Roztoczu w XVIII -XIXwieku
Marek Wiśniewski, Zmiany w sieci osadniczej przygranicznych gmin Roztocza Wschodniego
Stefan   Dymitruk,   Sieć   i   liczebność  prawosławnych   bractw parafialnych   w dekanatach tomaszowskich diecezji chełmsko-warszawskiej po 1875 roku
Janusz Mazur, „Krótka historya o Kobicie z więzienia Tatarów przybyłej ", czyli rzecz o
dziejach i sztuce cerkwi p.w. św. Paraskewy w Radrużu
Mariola Tymochowicz, Problem pograniczności kulturowej na przykładzie strojów świątecznych z obszaru Roztocza lubelskiego
Anna Siemion, Zwyczaje bożonarodzeniowe na Roztoczu
Jarosław Joniec, Największe cmentarzysko holocaustu na Roztoczu. Lokalizacja i topografia obozu zagłady w Bełżcu w świetle wykopalisk archeologicznych i relacji świadków
Krzysztof Pękała, Tomaszów Lubelski w pierwszym roku „ Wielkiej Wojny”
Ewa Koper, Zagłada ludności żydowskiej w dokumentach i we wspomnieniach miesz­kańców Roztocza
ks. Andrzej Niedużak, Kapliczki w krajobrazie Puszczy Solskiej
Gabriela Kowalska, Cmentarze roztoczańskie jako tekst kultury
Agnieszka Szokaluk Gorczyca, Sztuka sepulkralna jako odbicie procesów kultu­rowych i społecznych na centralnym i wschodnim Roztoczu w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku
Katarzyna Kraczoń, Opiekunowie ludzkich dusz -przedstawienia aniołów i świętych patronów na roztoczańskich cmentarzach
Mateusz Makulik, Współczesne komemoracyjne znaki w okolicach Tomaszowa Lu­belskiego
Indeks osób
Indeks miejscowości

Geneza nazwy

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Roztocze Historia i kultura

Roztocze Historia i kultura