Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku Zobacz większe

Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku

Nowy produkt

41,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku
Autor: red. Tadeusz Guz, Wojciech Lis, Ryszard Sobczuk
Rok wydania: 2010
Ilość stron: 272
ISBN: 978-83-60133-67-5

 O wartości naukowej i poznawczej książki Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku decydują w zasadzie trzy przesłanki. Pierwsza z nich to wysoki poziom merytoryczny prac, często z elementami innowacyjności. Druga to mozaika intelektualna i profesjonalna Autorów poszczególnych artykułów. Wreszcie trzecia – zaangażowanie w publicystykę wojny obronnej 1939 r. i jej bitew tomaszowskich szeregu młodych Autorów oraz regionalistów. Każdy artykuł jest samoistną publikacją naukową lub źródłową, przedstawia aktualną wiedzę z zakresu omawianej problematyki, a także ustalenia i przemyślenia jego Autora. Łącznie zamieszczone w pracy artykuły stanowią jednolite, wewnętrznie korespondujące ze sobą, całościowe dzieło.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że recenzowana praca jest w pewnym sensie przedsięwzięciem nowatorskim, gdyż niektóre artykuły prezentują nową problematykę lub twórczo rozwijają istniejącą.
 dr hab. Jerzy Markiewicz, prof. KUL
 (fragment recenzji)

SPIS TREŚCI:
Objaśnienia skrótów jednostek wojskowych
1. Wstęp
2. Tadeusz Guz
Filozoficzny kontekst II wojny światowej
3. Wojciech Lis
Sytuacja polityczno-społeczna w Europie w przededniu II wojny światowej
4. Władysław Ważniewski
Polityczno-społeczne uwarunkowania bitew pod Tomaszowem Lubelskim na tle kampanii wrześniowej 1939 r.
5. Wiesław Jan Wysocki
Koncepcja działań obronnych Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej 1939 r.
6. Wojciech Dziedzic
Armia „Kraków” i Armia „Lublin” w pierwszej bitwie tomaszowskiej. Kalendarium oraz wybrane aspekty działań i próba oceny
7. Zygmunt Kubrak
Działania 6. Dywizji Piechoty na południowym skrzydle pierwszej bitwy pod Tomaszowem
Lubelskim
8. Jerzy Izdebski
Generał Tadeusz Ludwik Piskor – dowódca pierwszej bitwy pod Tomaszowem Lubelskim
9. Marcin Paluch
Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim (22–27.09.1939 r.)
10. Ryszard Tłuczek
Druga bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. Wybrane zagadnienia
11. Andrzej Olejko
Pluton Lotniczy Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej w wojnie obronnej 1939 r. w źródłach ze szczególnym uwzględnieniem drugiej bitwy tomaszowskiej
12. Adam Balicki
Bitwy tomaszowskie w kontekście działań militarnych polskiego Września. Próba oceny
13. Jan Bańbor
Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w świetle źródeł i dokumentów niemieckich. Przewodnik archiwalny
Indeks osób
Indeks nazw geograficznych i administracyjnych

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku

Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku