Roztocze. Dzieje osadnictwa Zobacz większe

Roztocze. Dzieje osadnictwa

R75

Nowy produkt

79,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Roztocze. Dzieje osadnictwa
Autor: Jan Buraczyński
Wydawca: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Rok wydania: 2008
Oprawa: twarda
Ilość stron: 588 stron
Format: 17,5x25 cm
ISBN: 978-83-60594-20-9

Jan Kazimierz Buraczyński, emerytowany profesor Zakładu Geografii Regionalnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz profesor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Redaktor monografii Roztocze - Środowisko przyrodnicze, której dopełnieniem są Dzieje osadnictwa.


"Roztocze było od zarania dziejów krainą zamieszkałą przez ludność różniącą się pochodzeniem plemiennym i narodowościowym, językiem, religią, kulturą i obyczajami. Była poddawana procesom wzajemnego przenikania się rozlicznych elementów, głównie o charakterze kulturowym. Ale też często społeczności te, zwłaszcza w okresie zbrojnych konfliktów, rozpalały antagonizmy narodowościowe. Autor te gorące wciąż kwestie z niedawnej zwłaszcza przeszłości przedstawia, z dążeniem do zachowania niezbędnego obiektywizmu, umiaru i krytycyzmu. Każda książka jest do kogoś adresowana. Ta będzie miała co najmniej dwa kręgi czytelnicze. Będą to liczni w Polsce krajanie autora, którzy z nostalgią i sentymentem ruszą bliskimi i znanymi sobie ścieżkami na historyczną wycieczkę po utraconych stronach rodzinnych. Natomiast rodowici mieszkańcy polskiej części Roztocza, znajdą w książce interesujące wiadomości ojej dramatycznych niekiedy dziejach."
Wiesław Śladkowski, Profesor UMCS

Spis treści:
 Przedmowa  
 Wstęp    
 Środowisko przyrodnicze

  1. Budowa geologiczna i rzeźba  
   Przewodnie elementy strukturalne 
   Rzeźba  
   Charakterystyka regionów  
  2. Stosunki wodne  
   Wody powierzchniowe 
   Wody podziemne   
   Źródła  
  3. Szata roślinna  
   Lasy   
   Ochrona środowiska   
   Zmiany środowiska  
 W średniowieczu IX-XIV wiek
  4. Okres plemienny 
   Plemiona na pograniczu polsko-ruskim w IX-X wieku .
  5. Państwo Piastów 
   Małopolska od X do XII wieku  
   Rozbicie dzielnicowe (1139-1304) 
   Osadnictwo w Małopolsce Wschodniej w X-XII wieku
   Organizacja Kościoła w Małopolsce 
   Zjednoczenie państwa ostatnich Piastów   
   Rozwój osadnictwa od XIII do połowy XIV wieku
   Kościół katolicki w XIII wieku    
  6. Ruś Kijowska  
   Początki Rusi Kijowskiej   
   Rozbicie dzielnicowe w XII-XIII wieku 
   Księstwo Halicko-Włodzimierskie 
   Państwo tatarskie „Złota Orda"  
   Ormianie  
   Rozwój osadnictwa w XIII wieku   
   Wygaśnięcie dynastii książąt halickich  
  7. Panowanie Kazimierza Wielkiego  
   Walka o Ruś Czerwoną  
   Budowa Lwowa za Kazimierza Wielkiego  
   Rozwój osadnictwa w XIV wieku  
   Kościół za Kazimierza Wielkiego  
 Za panowania Jagiellonów 1385-1569
  8. Działalność Jagiellonów
   Rozwój osadnictwa w XV wieku
   Średniowieczny Lwów
   Stosunki narodowościowe
   Kościół katolicki
   Lwów w czasie najazdów
   Unia Lubelska
   Rozwój osadnictwa w XVI w
 W dawnej Rzeczypospolitej 1569-1772
  9. Odrodzenie i reformacja (1569-1648)
   Lokacje miast
   Ordynacja Zamojska
   Lokacja Zamościa
   Złoty wiek Lwowa
   Rozwój osadnictwa w XVII wieku
   Lokacje miast (Żółkiew)
   Najazdy Tatarów w latach 1605-1633
  10. Okres wojen (1648-1720)
   Powstanie Chmielnickiego 
   Pod panowaniem Jana Kazimierza
   Oblężenie Lwowa przez Kozaków i Moskali
   Najazd szwedzki na Rzeczpospolitą (1655-1656)
   Śluby Jana Kazimierza we Lwowie
   Wojna z Turcją i Tatarami
   Wojna Północna 
  11. W dobie upadku saskiego (1720-1763)
   Upadek znaczenia Zamościa
   Upadek Żółkwi
   Upadek Lwowa
   Rozwój osadnictwa w XVIII wieku
  12. Agonia Rzeczypospolitej
   W latach zaborów 1772-1918
  13. W zaborze austriackim
   Pierwszy rozbiór Polski 1772
   Sejm Czteroletni (1788-1791)
   Drugi rozbiór Polski 1793 
   Trzeci rozbiór Polski 1794  
   Księstwo Warszawskie (1809-1813)  
   Lwów - stolica cesarsko-królewskiej Galicji  
   Stosunki narodowościowe  
   Powstanie Listopadowe  
   Wiosna Ludów
   Okres przejściowy
   Powstanie Styczniowe
   Ustrój autonomiczny Galicji
   Trzeci rozkwit Lwowa (1870-1914)
   Osadnictwo na Roztoczu Południowym
  14. W zaborze rosyjskim
   W Królestwie Polskim
   Powstanie Listopadowe
   Między powstaniami
   Powstanie Styczniowe
   Osadnictwo na Roztoczu Północnym
  15. Pierwsza Wojna Światowa
   Sprawa państwa polskiego
   Rozpad monarchii austro-węgierskiej
 W niepodległej Polsce 1918-1939
  16. Powstające państwo  
   Walka o Lwów i Galicję Wschodnią 
   Inwazja Sowiecka w 1920 roku
   Cmentarz Obrońców Lwowa
  17. Dwadzieścia lat niepodległości
   Znaczenie Lwowa
   Lwowski folklor
   Osadnictwo na Roztoczu
Lata wojny i okupacji 1939-1944
  18. Kampania wrześniowa
   Napad armii niemieckiej na Polskę
   Napad Armii Czerwonej 17 września 
   Czwarty rozbiór Polski
  19. Okupacja niemiecka 1939-1944
   Generalne Gubernatorstwo
   Terror niemiecki wobec Polaków na Zamoj szczyźnie
   UPA na Zamojszczyźnie 1943-1944  
  20. Okupacja sowiecka 1939-1941
   Zajęcie Lwowa 
   Deportacje ludności
   Straty ludności pod okupacją sowiecką
  21. Okupacja niemiecka Małopolski Wschodniej (1941 -1944)
   Wojna niemiecko-sowiecka
   Dystrykt Galicja 
   Terror wobec Żydów
   Ukraińska partyzantka
   Walki UPA na Wołyniu i w Galicji
   Ewakuacja polskich zbiorów ze Lwowa
  22. Front sowiecki 1944
   Działania wojenne
   Akcja „Burza" we Lwowie i w Lubelskim
   Represje NKWD wobec żołnierzy Armii Krajowej
 Dzieje współczesne 1944-2000
  Podział Europy na strefy wpływów
  23. Ukraina
   Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka (1944-1991)
    Wysiedlenia Polaków
   Dzieje Lwowa po 1946 roku  
   Niepodległa Ukraina
  24. Polska  
   Polska Rzeczpospolita Ludowa  
    Wysiedlenia Ukraińców   
    Walki polsko-ukraińskie na Zamojszczyźnie (1945-1947)
  25. Wojenne straty ludności na Roztoczu  
 Posłowie 
 Literatura  
 Aneks

 

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Roztocze. Dzieje osadnictwa

Roztocze. Dzieje osadnictwa