Kalendarium tomaszowskich wydarzeń. Tom II - powiat

R289

Nowy produkt

19,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Kalendarium tomaszowskich wydarzeń. Tom II - powiat
Autor: Bolesław Cisło
Wydanie: pierwsze. Rok: 2012
Oprawa: miękka
Ilość stron: 112 stron
Format: 17,5 x 25 cm

"Kalendarium tomaszowskich wydarzeń" to wydawnictwo, w którym zawarto spis dat głównych wydarzeń historycznych i społeczno-gospodarczych, jakie miały miejsce na Ziemi Tomaszowskiej W gąszczu faktów i dat, Czytelnik znajdzie hasłową odpowiedź na pytanie: co, gdzie, kiedy, bez szczegółowego rozwijania tematu.

SPIS TREŚCI
OD AUTORA
II Rzeczypospolita. Granice i podział administracyjny 1918 – 1939
ZIEMIA TOMASZOWSKA (rys historyczno – geograficzny)
PRZEMIANY SPOŁECZNO GOSPODARCZE DO 1939 r
ZIEMIA TARGANA NIEPOKOJAMI DO 1939 r
WALKI, MORDY, OFIARY (1940 - 1945)
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY POWIATU P0 1944 r
ODBUDOWA I ROZWÓJ POWIATU PO 1944 r
BUDOWNICTWO SAKRALNE
WŁADZE POWIATU TOMASZOWSKIEGQ (1918 - 1975)
CHARAKTERYSTYKI GOSPODARCZE POWIATU Z 1971 i 1974 r.
KU PRZEMIANOM USTROJOWYM KRAJU
POWIAT TOMASZOWSKI NA STARCIE
GMINY POWIATU TOMASZOWSKIEGO wlg stanu na 1.1.1999 r
PONOWNIE REGION LUBELSKI
ZAKOŃCZENIE
LITERATURA
INNE ŹRÓDŁA

OD AUTORA
Ukształtowany przez czas i historię powiat tomaszowski, w skład którego wchodzą miasta: Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Łaszczów oraz dziesięć ośrodków gminnych, zwykle określany jest mianem ,,ZIEMI TOMASZOWSKIEJ”.
Stolicą powiatu od chwili jego powołania (1867 r.) jest m. Tomaszów. Wyjątkiem są przerwy spowodowane np. przez niemieckiego okupanta w okresie drugiej wojny światowej, kiedy to powiat tomaszowski włączono w granice powiatu zamojskiego, albo rok 1975, gdy doszło do likwidacji wszystkich powiatów w Polsce
ZIEMIA TOMASZOWSKA leży na wschodnich rubieżach naszego kraju. Należy do terenów interesujących pod względem położenia geograficznego, ukształtowania, struktury gleb, szaty roślinnej, tempa rozwoju gospodarczego w ujęciu historycznym oraz wydarzeń, jakie przetoczyły się w czasie powstań narodowych, dwóch wojen światowych, okresu powojennego i doby współczesnej. Bogata i interesująca historia powiatu zarówno w sensie politycznym jak i pod kątem podziału administracyjnego, uzasadniają potrzebę utrwalenia jej na stałe w zapisie książkowym.
W 2010 r. ukazał się pierwszy tom mego autorstwa pt ,,Kalendarium tomaszowskich wydarzeń”, odnoszący się do miasta Tomaszowa. Tom drugi (niniejszy) odnosi się do wydarzeń, jakie zaistniały na Ziemi Tomaszowskiej rozumianej jako powiat, chociaż niektóre z nich ,,zazębiają” się o siebie. Informacje zawarte w obu tomach dają możliwość pełniejszego spojrzenia na historię i proces przemian, jakie zachodziły na tej ziemi. Ta argumentacja legła u podstaw mojej decyzji wydania drugiego tomu ,,KALENDARIUM” i przekazania go Czytelnikom, którzy znajd tu informacje znane, nowe, poprawione bądź uzupełnione, obejmujące okres minionych stuleci aż do 2010 r. Jest też okazją do wprowadzenia drobnych korekt informacji zawartych w poprzednich moich publikacjach, a dotyczących historii podziału administracyjnego powiatu w przeszłości. W ,,KALENDARIUM” ujmuję również wydarzenia, które miały miejsce na terenie gminy Komarów, bowiem jednostka ta od początku aż do 1998 roku należała do tut. powiatu. Z dniem 1 stycznia 1999 r. zgodnie z wolą jej mieszkańców przeszła do powiatu zamojskiego.
Wydanie drugiego tomu ,,KALENDARIUM” jest tym bardziej uzasadnione, jeśli zważymy, że jesienią 2011 roku ukazała się monografia miasta Tomaszowa w opracowaniu naukowców pod kierunkiem prof. Ryszarda Szczygła (UMCS Lublin), odnosząca się wyłącznie do miasta Tomaszowa z pominięciem powiatu.
Niektóre tomaszowskie miasta i gminy posiadają już własne monografie opracowane przez naukowców, obejmujące okres od ich powstania aż do lat współczesnych. Włodarzom tych jednostek administracyjnych należą się słowa uznania. Zdarza się, że niektóre monografie nie ujmują wszystkich wydarzeń o znaczeniu regionalnym. Luki te często wypełnia niniejsze ,,KALENDARIUM” lokalizując dane zdarzenie ,,gdzieś w powiecie”, bowiem tak naprawdę, w latach 1950 - 1975 gospodarzem terenu były właśnie władze powiatu, gdyż istniejące jednostki stopnia podstawowego nie miały większych kompetencji.
Przy pisaniu niniejszego tomu ,,KALENDARIUM” wykorzystałem dostępne mi źródła historyczne, publikacje i informacje prasowe, referaty, dane statystyczne itp., a także zapisy własnych kronik. Pragnę, aby stało się ono pomocne Czytelnikom zainteresowanym poznawaniem dziejów pięknej Ziemi Tomaszowskiej, której nazwa pochodzi z przełomu XVI i XVII wieku i pozostaje w związku z Ordynacją Zamojskich.
Tematyczne rozwinięcie podanych w KALENDARIUM wydarzeń Czytelnik znajdzie w podanych źródłach historycznych bądź innych publikacjach. To prawda, że niektóre podane tu fakty zostały już wymienione w innych wydawnictwach mego autorstwa. Ale tylko niektóre. Aktualną intencją piszącego jest, aby KALENDARIUM obejmowało, ułożony chronologicznie, duży zakres informacji z każdej dziedziny życia. Liczę na to, że zamysł ten spotka się z zadowoleniem Czytelników.
Właśnie z myślą o wiernych mojej twórczości Czytelnikach i z chęci dostarczenia Im większej ilości wiedzy regionalnej - ten tom KALENDARIUM - podobnie jak wszystkie dotychczasowe napisałem i wydałem społecznie, czyniąc to w imię poznawania historii Ziemi Tomaszowskiej.
Kalendarium otwiera informacja o II Rzeczypospolitej (1918 – 1939) w liczbach.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Kalendarium tomaszowskich wydarzeń. Tom II - powiat

Kalendarium tomaszowskich wydarzeń. Tom II - powiat

Produkty powiązane