Garnizon zamojski wczoraj i dziś Zobacz większe

Garnizon zamojski wczoraj i dziś

R30

Nowy produkt

27,90 zł

Więcej informacji

Tytuł: Garnizon zamojski wczoraj i dziś (1618-1998)
Autor: Ryszard Huss
Wydawca: ATUT Biuro Promocji
Rok wydania: 2003
Oprawa: miękka
Ilość stron: 308 stron
Format: 15x21 cm
ISBN: 83-915856-8-9

Spis treści:
Od autora
I. Prywatne miasto-twierdza Zamoyskich i jego garnizon (1618-1772)
Oblężenie Zamościa przez B. Chmielnickiego
Oblężenie szwedzkie
W okresie wojen północnych
W okresie Konfederacji barskiej
II. Twierdza i garnizon w latach rozbiorów Polski (1772-1918)
1. W zaborze austriackim
2. W okresie Księstwa Warszawskiego
3. Pod zaborem rosyjskim
a. W czasach Królestwa Polskiego
b. Dni powstania listopadowego i po jego upadku
c. W czasie powstania styczniowego
d. W latach I wojny światowej
III. Garnizon zamojski w niepodległej Rzeczypospolitej (1918-1939)
IV. Garnizon zamojski i jego pułki w kampanii wrześniowej 1939 r.
1. Pierwsze dni wojny
2. Pod Krasną i Ilzą
3. Walki o Krasnystaw i Zamość
4. Bój pod Cześnikami i Barchaczowem
5. Walki pod Krasnobrodem i kapitulacja
V. Pod okupacją rosyjską i niemiecką
1. Okupacja rosyjska
2. Okupacja niemiecka
VI. Garnizon Zamojski po II wojnie światowej
1. Pierwsze miesiące po wyzwoleniu
2. Jednostki wojskowe stacjonujące w garnizonie po 1944 r.
Oficerska Szkoła Łączności
Dowództwo Lotnictwa WP
15 Samodzielny Zapasowy pułk lotniczy
Zjednoczona Wojskowa Szkota Lotnicza WP
Wojskowa Techniczna Szkota Lotnicza WP
Sztab 3 Dp im. R. Traugutta i 8 bydgoski pp
Techniczna Szkota Wojsk Lotniczych
3 Zamojska Brygada Obrony Terytorialnej
11 Manewrowy Batalion Radiotechniczny
Wojskowe Organa Porządkowe
Rzymsko-katolicka, personalna parafia wojskowa
3. Organa administracji wojskowej i obrony cywilnej w garnizonie
Wojskowa Komenda Uzupełnień (Rejonowa)
Wojewódzki Sztab Wojskowy
Sekretariat Wojewódzkiego Komitetu Obrony
Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej
Powszechna Organizacja "Stużba Polsce" i Ochotnicze Hufce Pracy
4. Wojskowe przedsiębiorstwo produkcyjne
5. Organizacje paramilitarne w garnizonie
Od TPZ do LOK
Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP
Związek Byłych Żołnierzy LWP
Załączniki
Bibliografia
Indeks nazwisk


"Dotychczasowa, ponad 400-letnia przeszłość Zamościa związana jest z historią oręża polskiego, nie tylko z powodu hetmańskiej tradycji rodu Zamoyskich. Jest tak, bowiem garnizon wojskowy był (i jest wciąż) obecny w jego bogatej, bohaterskiej, a niekiedy i tragicznej przeszłości. Był i jest obecny w murach miasta i pamięci jego mieszkańców. Dzielił on wraz z miastem chwile wzniosłe i tragiczne. Służył mu swym zbrojnym ramieniem.
Tak było w czasie próby podboju tych ziem od wschodu i z północy, gdy zyskał sławę nieujarzmionej twierdzy. W okresie zaborów garnizon, razem z miastem uczestniczył w zrywach niepodległościowych przeciw ciemiężycielom naszej Ojczyzny, a później, po latach niewoli, w walkach o niepodległość i utrwalaniu jej suwerennego bytu.
W okresie międzywojennym, kadra i żołnierze garnizonu aktywnie uczestniczyli w życiu miasta, przydając mu ożywczego blasku, oraz w krzewieniu patriotyzmu i dumy narodowej jego mieszkańców.
Gdy nad Ojczyzną w 1939 r. zawisła groźba ponownej utraty niepodległości, pułkom zamojskim - chociaż uległy pancernym zagonom - hitlerowski najeźdźca zapłacił wysoką cenę krwi za chęć panowania nad tą ziemią.
Również po wiktorii berlińskiej, w 1945 r., mimo utrwalenia się na wiele lat pojałtańskiego porządku, ograniczającego naszą suwerenność, do Zamościa powrócili synowie tej ziemi w polskich mundurach, po polsku myślący, nie pozbawieni narodowej myśli, tradycji i poczucia powinności wobec tej, co nie zginęła - Ojczyzny.
Tak, jak w dotychczasowej historii, wojsko zamojskiego garnizonu nadal wpisuje się w krajobraz i życie miasta, służąc mu w potrzebie. Dzisiaj trudno byłoby wyobrazić sobie nasz gród bez żołnierskiego munduru.
Dlatego, aby pamięć o tej zamojskiej tradycji wojskowej nadal podtrzymywać, szczególnie wśród młodego pokolenia, mimo bogatej literatury o Zamościu, nie pozbawionej również wątków wojskowych, myślę, że swego rodzaju jej uzupełnieniem będzie ów "Garnizon zamojski wczoraj i dziś". Jest on niejako próbą skondensowania w jednym opracowaniu orężnej tradycji Zamościa, sięgającej treścią od jej zarania aż po dzień dzisiejszy, uwzględniającą wojenne szlaki jednostek w nim stacjonujących.
W swojej pracy oparłem się na licznych opracowaniach, w tym nieopublikowanych, znajdujących się w zbiorach Muzeum Zamojskiego i Muzeum "Arsenał" oraz Archiwum Państwowego w Lublinie i Zamościu. Mam jednak świadomość, że nie zdołałem dotrzeć do wszystkich źródeł, stąd wielu istotnych kwestii, związanych z przeszłością garnizonu, nie udało mi się właściwie naświetlić, potraktowałem je zbyt ogólnie bądź wręcz pominąłem, chociaż takiego zamiaru nie miałem."

Ryszard Huss


STRONG

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Garnizon zamojski wczoraj i dziś

Garnizon zamojski wczoraj i dziś