Towarzytwo gimnasyczne "Sokół" w Tomaszowie Lubelskim Zobacz większe

Towarzytwo gimnasyczne "Sokół" w Tomaszowie Lubelskim

R276

Nowy produkt

30,00 zł

Więcej informacji

Od autora
Do podjęcia wyzwania, by spisać historię tomaszowskiego ,,Sokoła" skłoniła mnie w zasadzie znajomość z druhem Andrzejem Harbuzińskim (za namową którego również wstąpiłem w szeregi ,,Sokoła w 2006 roku). Dzięki niemu zawarłem bliższą znajomość ze ś.p. Władysławem Vogelgesangiem i uzyskałem niczym nieskrępowany dostęp do dorobku kronikarskiego, zarówno pana Władysława, jak i jego siostry ś.p. Marii Nawrot - Vogelgesang. Uzyskane materiały pozwoliły na spisanie piłkarskiej historii klubu sportowego Tomasovia z okazji 90 - lecia jego powstania. Jej wydanie w 2013 roku wzbudziło powszechne uznanie, a Spółka Autorska Mirosław Tereszczuk & Zbigniew Śledź uzyskała bardzo przychylne recenzje i oceny. Było to zarówno osobistą satysfakcją,jak i impulsem do podjęcia kolejnych wyzwań.
Spuścizna kronikarska rodzeństwa Vogelgesang pozwala na odtworzenie wielu dziedzin z życia mieszkańców dawnego Tomaszowa. Historia Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół" ma tam też swoje znaczące miejsce.
W dziejach ruchu sokolego w Tomaszowie Lubelskim, a ściślej - rozwoju kultury fizycznej w tym bardziej masowym aspekcie - możemy wyróżnić trzy okresy:
I - Powstanie ruchu sokolego i okres międzywojenny

II - Kultura fizyczna w okresie Polski Ludowej

III - Reaktywacja TG ,,Sokół" i jego dzień dzisiejszy


Na tej kanwie zbudowane zostały również rozdziały tej publikacji.
Czytelnik dość szybko się zorientuje, że konstrukcja tematyczna samych rozdziałów jest do siebie bardzo podobna.
Nie można było pominąć lat PRL-u, gdyż w okresie piętnastolecia powojennego (w latach następnych również - z tym, że w mniejszym nasileniu) życie kulturalno - sportowe toczyło się wokół Sokolni i nikt nigdy nie próbował inaczej określać tych obiektów.
Chodaż "Sokół" zamienił się w ,,Znicz" a gniazdo w ognisko, zasady i cel działalności pozostały te same. Zmieniali się tylko ludzie, choć nieliczni, np. Celestyn Myszak, Władysław Budzaj, Zbigniew Maciejko, Edward Maciejko, Zofia Trętowska - Szołomiak, Maria Poszelężna - Studniarczyk, Władysław Maryńczak, Jerzy Kaptur, lzydor Wiśniewski czy Andrzej Harbuziński - zapisali karty swoich historii w dwóch różnych jej okresach. Władysław Vogelgesang jako jedyny związany był - zarówno emocjonalnie, jak i z racji pełnionych funkcji - z historią Sokolni przez cały okres swojego aktywnego życia.
Niniejsza publikacja to przede wszystkim historia ludzi, którzy w krzewieniu kultury fizycznej uczestniczyli, działali i działają nadal. To Oni są bohaterami tej publikacji. Zachowajmy ich w pamięci.
Pozwalam sobie wysnuć przypuszczenie, że historia tomaszowskiego ,,Sokoła" będzie również stanowić ważną pozycję na regionalnym rynku wydawniczym w dokumentowaniu historii Naszych małych ojczyzn.
Szczególne słowa uznania i zarazem podziękowania kieruję do Janusza Brodowskiego, Hieronima Buciora, Bolesława Cisło, Adolfa Czeredereckiego, Wojciecha Dziedzica, Andrzeja Harbuzińskiego, Joanny Podbornej, mojej córki Magdaleny Marii Tereszczuk, Magdaleny Malec - Tereszczuk, lzydora Wiśniewskiego za udostępnione materiały i pomoc w ustalaniu faktów, dzięki którym historia tomaszowskiego TG ,,Sokół" mogła się ukazać w takiej wersji i kształcie. To również lch publikacja. Pragnę również szczególnie podziękować mojej żonie Teresie za wyrozumiałość i wsparcie okazane mi w trakcie pracy nad publikacją.

Z Sokolim pozdrowieniem "Czuj Duch!"

Druch Mirosław Tereszczuk (MiT)

Spis tresci
Od autora   5
Rozdziat l
Geneza sokolnictwa i okres międzywojnia   7
Zarys dziejów Sokolnictwa w Polsce   9
Historia ,,Sokoła" na Lubelszczyźnie   16
,,Sokół" uwił gniazdo w Tomaszowie Lubelskim   22
,,Sokół" - towarzystwo tomaszowskiej elity   53
Rozdziat II
Sokolnia centrum sportowym
w powojennym Tomaszowie   73
Nowy porządek   75
TKKF ,,Znicz"   79
Działacze, szkoleniowcy i sportowcy   85
Rozdziat III
Reaktywacja ,,Sokoła" i dzień dzisiejszy   109
Odrodzenie po transfomacji   111
,,Sokół" znowu w locie   117
Goście we własnym domu   127
Pasjonaci nowego ,,Sokoła"   137
Członkowie sekcji gimnastycznej 1994 - 2014   147
Wykaz pokazów gimnastycznych 
czlonków TG "Sokół" w latach 1995 - 2014   157
Z łezką w oku...    173
Wspomnienia   181
Pilkarski epizod   191
Odrestaurowana Sokolnia  195
l co dalej ,,Sokole"?   199
Bibiografia  201
Indeks nazwisk   203

Mirosław Józef Tereszczuk
Urodzony w 1955 r. w Tomaszowie Lubelskim. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w 1974 roku. W latach 1969 - 1977 zawodnik Tomasovii Tomaszów Lubelski. W latach 1996-97 członek zarządu klubu TKS Tomasovia, a wlatach 2008 - 2011 członek komisji rewizyjnej TKS. Załozyciel i współorganizator Klubú Kibica - ,,Klub 100" działającego w latach 2004/05 przy Tomaszowskim Klubie Sportowym Tomasovia. Kolekcjoner czasopism oraz wydawnictw sportowych i regionalnych, a także pamiątek sportowych ze szczególnym akcentem na piłkę nożną w regionalnym, a konkretniej w tomaszowskim wydaniu.
Srawozdawca sportowy oraz autor krzyżówek i zagadek umysłowych o tematyce regionalnej w Tygodniku Tomaszowskim w latach 2007 - 2009 i redaktor naczelny (luty 2009) w tym Tygodniku. Od marca 2009 do kwietnia 2011 stały współpracownik dwutygodnika samorządowego Rewizje Tomaszowskie - dział sportowy - specjalność - piłka nożna. Członek Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół" im. dra Stefana Cybulskiego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej oraz Klubu Kibica Reprezentacji Polski. 
Współautor (wraz ze Zbigniewem Śledziem) kalendarza sportowego na 2012 rok pt. ,,Tomaszów Lubelski w sportowym obiktywie" oraz albumu ,,90 lat Tomasovii - piłkarska historia klubu sportowego 1923 - 2013. Wydawnictwo RW. ,,DAN-TE - 2013. Autor ,,Tomaszowskiego Przeglądu Sportowego Nr l - 2014. Wydawnictwo P.W. DAN-TE - 2014.
W 1973 roku odznaczony Złotą Młodzieżową Odznaką Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz wyróżniony medalem 90 - lecia TKS Tomasovia w roku 2013 i dyplomem uznania z okazji ,,Dnia działacza kultury" - w 2014r.
Od 1977 roku w związku małżeńskim - żona Teresa pielęgniarką z ponad 40 letnim stażem w zawodzie, syn Daniel - mgr archeologii, radny Rady Miasta kadencji 2014-2018, córka Anna ukończyła filozofię na UMCS w Lublinie, a córka Magdalena Maria jest absolwentką filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
W dniu 15 stycznia 2016 roku Walne Zgromadzenie Członków Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego powierzyło mu funkcję Prezesa Zarządu.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Towarzytwo gimnasyczne "Sokół" w Tomaszowie Lubelskim

Towarzytwo gimnasyczne "Sokół" w Tomaszowie Lubelskim