Rocznik Tomaszowski 4 Zobacz większe

Rocznik Tomaszowski 4

R270

Nowy produkt

Ostatnie egzemplarze!

35,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Rocznik Tomaszowski 4
Wydawca: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim 
Wydanie: pierwsze, Rok: 2015
Oprawa: twarda
Ilość stron: 351
Format: 25x17 cm
PL ISSN: 0209-0414

„Jeszcze w [1944] roku ustanowiono nową granice, tym razem między ZSRR a Polską; biegła ona Bugiem (z Sokalem po stronie sowieckiej), a od Krystynopola -Sołokiją, pozostawiając go wraz z Bełzem po stronie polskiej; potem, koło Karowa, skręcała na południe, zostawiając po polskiej stronie również Uhnów, ale przecinała linię kolejową łączącą go z Rawą Ruską, którą zagarnęli Sowieci.
Jesienią 1951 r. w wyniku umowy zawartej 15 lutego 1951 r. [...], znanej jako umowa o wymianie terenów przygranicznych, zaczęto przesiedlać także Polaków" (s. 142).
„Większość wyposażenia kościoła uratowano i przewieziono do Polski. Kobiety przed wyjazdem zapalały świece na grobach najbliższych, zawiązywały węzełki z rodzinną ziemią, by kiedyś włożyć pod głowę tych, którzy spoczną gdzieś tam na wieki. Po wyjeździe Polaków kościół - przejęty przez sowieckie władze - ulegał dewastacji; wprawdzie bryła budowli zachowała się, ale z wież spadły zniszczone hełmy. W ostatnich latach zamieszkali w Uhnowie Ukraińcy starają się kościół uratować: wykonano nową więźbę dachową i pokryto dachówką; rozpoczęto też prace wewnątrz świątyni" (s. 144).
Fragmenty artykułu Tadeusza Kukiza Uhnów - zarys dziejów (strony 123-146), na fotografii obok: stan obecny kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Uhnowie

„Jednym z wielu obiektów przemieszczonym z uhnowskiej cerkwi na stronę polską jest ambona w kształcie łodzi. Uhnowianie, którzy zdecydowali się opuścić swą rodzinną miejscowość, przeznaczyli ją do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim" (s. 192).
Fragment artykułu Agnieszki Szykuły-Żygawskiej Ambona z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim... (strony 191-200)

SPIS TREŚCI
ARTYKUŁY
Marcin Piotrowski - Grodzisko w Posadowię i jego kontekst.....................       7
Abstract: A stronghold (gord) in Posadów and its context....................     47
Elżbieta i Maciej Sobieszczańscy - Mircze - siedziba Józefa Stanisława Piorun Sobieszczańskiego na przełomie XVIII i XIX wieku......     49
Abstract: Mircze - the seat of Jozef Stanisław Piorun Sobieszczanski in the late 18th and early 19!h century.........    65
Janusz Frykowski - Parafia unicka pw. św. Praksedy Męczenniczki w Hubinku w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych.....    67
Abstract: The history of Saint Praxedes the Martyr Uniate parish in Hubinek in the light of the eighteenth century church visitations..........   85
Wojciech jaworski - Legalne organizacje społeczne w powiecie tomaszowskim do 1914 roku.........    87
Abstract: Legał social organisations in the poviat of Tomaszów until 1914......    102
Ks. Krzysztof Grzesiak - Dzieje chrześcijaństwa wschodniego na terenie gminy Łaszczów (ze szczególnym uwzględnieniem okresu międzywojennego)....................    103
Abstract: The history of Eastern Christianity in Łaszczów commune (emphasizing the interwar period).............  121
Tadeusz Kukiz  - Uhnów - zarys dziejów......................................    123
Abstract: Uhnow - the outline of its history.................................    146
Bolesław Fus - Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1944-1970...............    147
Abstract: The history of the sugar refinery in Wozuczyn between 1944-1970. . . .    181
Mariusz Koper - O nazwach Bełżec, Bełz i Sołokija...............................    183
Abstract: About the names: Belzec, Bełz and Sołokija.........................    190

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
Agnieszka Szykuła-Żygawska - Ambona z kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim. Materiały do dziejów przemieszczonego wyposażenia świątyń w Uhnowie.........................................................    191

SYLWETKI
Wojciech Dziedzic - Jan Mazurek - tomaszowski kronikarz i regionalista..........    201
Izydor Wiśniewski - Władysław Vogelgesang - tomaszowski działacz sportowy ....    229
Janusz Brodowski - Bolesław Cisło - tomaszowski regionalista. Wkład w upamiętnienie historii miasta i regionu...............    237
Robert Czyż - Z Kresów do Tomaszowa (rys historyczny rodziny Boguszewskich)........   259

MISCELLANEA
Ryszard Rudnicki - Tomaszowscy łowczowie...................................    289
Mieczysław Kawka - Stowarzyszenie Artystyczne - Chór "Tomaszowiacy" (30 lat działalności)................................................................    297

RECENZJE
Emilian Wiszka, Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach histońi i we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, ss. 638 - Mariusz Koper.........    317
Mariusz Koper, Nazwy geograficzne g?niny Lubycza Królewska. Słownik historyczno--onomastyczny, Lubycza Królewska 2014, ss. 220 - Alicja Bzowska..................    324
Historia Romów i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu, pod redakcją Agnieszki Caban i Ewy Koper, Radom 2014, ss. 52 - Wojciech Dziedzic............................    326
KRONIKA
Wydarzenia w mieście i powiecie w 2014 roku - Opracowali: Janusz Brodowski, Tomasz Zieliński....................................................................    331

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Rocznik Tomaszowski 4

Rocznik Tomaszowski 4

Produkty powiązane