Oblicze wojny i okupacji w gminie Kotlice w latach 1939-45 Zobacz większe

Oblicze wojny i okupacji w gminie Kotlice w latach 1939-45

R10

Nowy produkt

30,75 zł

Więcej informacji

Tytuł: Oblicze wojny i okupacji w gminie Kotlice w latach 1939-45
Autor: Waldemar Wojciech Bednarski
Wydawca: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
Wydanie: pierwsze, Rok: 2004
Oprawa: miękka
Ilość stron: 76 stron
Format: 15x20,5 cm

Spis treści:
Przedmowa
Słowo wstępne
Ogólna charakterystyka gminy Kotlice
Działania wojenne i okupacja niemiecko-sowiecka
Narodziny organizacji podziemnej
Walka na dwa fronty
Odwrót wojsk niemieckich i ponowna okupacja sowiecka
Źródła i bibliografia
Aneksy
Chronologia działań plutonu "Wiklina"
Nota o autorze

"W miarę upływu czasu niepamięć okrywa wydarzenia i fakty, a przede wszystkim odchodzą ludzie, którzy znają swój wycinek prawdy o drugiej wojnie światowej. Prawdy, która nie zawsze jest zawarta w podręcznikach, opracowaniach czy monografiach, tak często przekłamanych z koniunkturalnych powodów i przyczyn, skrywana niekiedy bardzo głęboko, bo dotykała osobistych przeżyć, śmierci bliskich, kalectwa lub ruiny całego przyszłego życia.
To w imię tej prawdy podejmowane są ciągłe próby opisania, usystymatyzowania i oceny wydarzeń koszmaru dnia codziennego okupacji na ziemiach polskich. Dochodzeniu do niej ma służyć powyższe opracowanie znanego historyka-regionalisty Waldemara Wojciecha Bednarskiego. Autor poprzez pryzmat losów jednej z setek gmin Rzeczypospolitej charakteryzuje rezultaty tragicznych bojów kampanii wrześniowej, krótki epizod z pierwszej okupacji sowieckiej, represyjną politykę Trzeciej Rzeszy Niemieckiej, wysiedlenia Zamojszczyzny, napór rizunów z UPA, "wyzwolenie" przez Armię
Czerwoną i represje powojenne. Robi to zwięźle, bez uproszczeń, z odwołaniem się do własnej pamięci. Wszak wiele z opisywanych wydarzeń rozgrywało się na jego oczach.
Z żalem można skonstatować, że Kotlice będą jedną z nielicznych, jeśli nie jedyną gminą, mogącą się poszczycić tak rzetelnym zapisem działalności ZWZ-AK na tym terenie. Gwoli uczciwości trzeba przypomnieć, że sama kompania "Wiklina" doczekała się już monografii pt. "My z Zamojszczyzny", autorstwa Witolda Hryniewieckiego. Należy jednak podkreślić, iż niniejsze opracowanie prezentuje znacznie szersze spojrzenie na wydarzenia, które miały miejsce w gminie kotlickiej w latach 1938-1945. Autorowi udało się także, dosłownie w ostatnim momencie, zebrać lub skonfrontować fakty z opiniami nielicznych, żyjących jeszcze świadków.
To im składając hołd, uwiarygodnił swoją pracą starą rzymską maksymę "non omnis moriar" (nie wszystek umrą) - bo trwać będą oni we wdzięcznej pamięci swoich ziomków."

Sławomir Pać

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Oblicze wojny i okupacji w gminie Kotlice w latach 1939-45

Oblicze wojny i okupacji w gminie Kotlice w latach 1939-45