Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty Zobacz większe

Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty

P123

Nowy produkt

29,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty
Opracowanie zbiorowe
Wydawca: Oficyna Wydawnicza "REWASZ"
Wydanie: szesnaste, aktualizowane i rozszerzone, Rok: 2017
Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Ilość stron: 424 strony
Format: 12x16,5 cm
ISBN: 978-83-62460-90-8

424 strony formatu B6, 32 strony ze zdjęciami barwnymi, 100 zdjęć czarno-białych w tekście, 51 szczegółowych mapek i planów miejscowości, 18 rysunków. Oprawa miękka ze skrzydełkami.

Przewodnik ten to obszerne i szczegółowe kompendium wiedzy o Bieszczadach podane w przystępnej i przejrzystej formie. Rozdział Dlaczego w Bieszczady to wstępna charakterystyka tej grupy górskiej; pomaga zorientować się czego można spodziewać się po pobycie tutaj, a czego raczej tu nie znajdziemy. Rozdział O Bieszczadach ogólnie ujmuje bieszczadzkie sprawy niejako „z lotu ptaka” – opowiada czym są Bieszczady i jaka była ich historia. Głębszą wiedzę o regionie zawiera rozdział Bieszczadzkie tematy, gdzie w krótkich artykułach omówione są najciekawsze zagadnienia historii, geografii, przyrody, etnografii i socjologii Bieszczadów dawniej i dziś. Część szczegółowa przewodnika opisuje poszczególne pasma górskie. Są nimi: Wysoki Dział czyli pasmo Chryszczatej i Wołosania, pasmo graniczne od Łupkowa do Roztok Górnych, masyw Łopiennika i Falowej, pasmo graniczne od Roztok do Ustrzyk Górnych z Jasłem, Rabią Skałą i Wielką Rawką, Połonina Wetlińska, Połonina Caryńska, masyw Tarnicy i Halicza z pasmem granicznym aż po przeł. Użocką, Przedgórze Bieszczadzkie (Otryt i Żuków) oraz okolice bieszczadzkich zalewów: solińskiego i myczkowieckiego. Opisano zejścia z pasma granicznego na Słowację. Najobszerniejszą część przewodnika stanowi Słownik miejscowości zawierający szczegółowe informacje krajoznawcze i wszystkich miejscowościach na omawianym terenie, w tym także nieistniejących. 

 

SPIS TREŚCI


0 TYM PRZEWODNIKU 11
Jak korzystać z przewodnika 11
Mapy 12
Uwagi do słownika miejscowości 13
Uwagi do opisów szlaków 13

DLACZEGO W BIESZCZADY 16

0 BIESZCZADACH OGÓLNIE 21
Co to takiego — Bieszczady? Środowisko geograficzne 21
Hydrografia 23
Budowa geologiczna i morfologia 24
Surowce 28
Klimat 29
Roślinność 29
Fauna 32
Ochrona przyrody 33
Do socjalizmu i z powrotem. Zagadnienia społeczne i gospodarcze 33
Ludność 34
Gospodarka 35
Drogi 36
Długie, nieciekawe dzieje. Zarys historii 38
Bieszczadzka prehistoria 38
Pod władzą ruskich książąt i polskich królów 39
Dziewiętnastowieczne przemiany 40
Spór o duszę Rusina 42
W wirze wojen 42
Bieszczady ponownie zdobywane 44
Nowa epoka 46

BIESZCZADZKIE TEMATY 47
Na surowym korzeniu. Historia zasiedlenia Bieszczadów (X—XVIII w.) 47

Najkrwawsza karta dziejów. Pierwsza wojna światowa w Bieszczadach 50
Między starym a nowym. Wieś bieszczadzka w międzywojniu 54
Odblask odległych łun. Walki z Ukraińską Powstańczą Armią 58
Bieszczady — fenomen społeczny. Z dziejów powojennego osadnictwa 64
Dzieje słupów i słupków. Granice państwowe w Bieszczadach 69
Nazwy opowiadają o przeszłości. Bieszczadzka toponomastyka 72
Świat Łemków i Bojków. Zarys etnografii Bieszczadów 79
Pod kopulami cerkwi. Kościół prawosławny i greckokatolicki
w Bieszczadach 84
Czas zaklęty w drewnie. Bieszczadzkie cerkwie 89
Śladami sławnych piór. Pisarze polscy w Bieszczadach 94
Bieszczadzkie ścieżki Aleksandra Fredry 94
Śladami Wincentego Pola 96
Nieznany „Jaśko z Beskidu" 98
Twórca „Biblioteki Polskiej" 99
Bard szlachty sanockiej 100
Gdy wycinają las. Gospodarka leśna w Bieszczadach 102
Jedzie bieszczadzka ciuchcia. Kolejki leśne w Bieszczadach 107
Wsie na dnie jeziora. O bieszczadzkich zbiornikach wodnych 114
Ekohistoria. Z dziejów bieszczadzkiej przyrody 118
Nie zadeptać połonin. Przyroda Bieszczadów i jej ochrona 123
Czy poniosą wilka? Zwierzęta Bieszczadów 129
Leśne, florystyczne, torfowiskowe... Rezerwaty przyrody w Bieszczadach 135
Z siekierą w herbie. Z dziejów turystyki w Bieszczadach 140
W górach jest wszystko, co kocham... Jerzy Harasymowicz i inni
poeci Bieszczadów 146

A. WYSOKI DZIAŁ 149
Osuwisko Zwezło 151
Al. Osiem godzin karpackiej puszczy. Komańcza - Chryszczata -
Wołosań - Cisna 153
A2. Przez łąki nad Turzańskiem. Rzepedź - Turzańsk - Sulila -
Chryszczata . 155
A3. Kamienie wśród lasu. Bystre-dolina Rabego - Chryszczata 156
A4. Po śladach dwóch wojen. Wola Michowa - Krąglica -Jaworne 158

B. PASMO GRANICZNE (CZĘŚĆ ZACHODNIA) 160
B1. Rzut oka do sąsiadów. Łupków - Wysoki Groń - Balnica - Solinka 162
Bla. Przez Balnicę 164
Blb. Do Osadnego 164
B2. „Węgierską" granicą. Solinka - Czerenin - Stryb - Rortoki Górne 165
B3. W niedźwiedzim mateczniku. Żubracze - Hyrlata - Rosocha -
Roztoki Górne 166

C. MASYVVY ŁOPIENNIKA I FALOWEJ 168
Cl. Śladem Wincentego Pola. Baligród - Durna - Łopiennik - Dalżyca 170
!rule trasy na grzbiet Łopiennika 172
Cl a. Przez Woronikówkę na Bardo 172
Cl b. Zejście do Jabłonek przez Łopieninkę 172
C2. Pielgrzymią ścieżką. Stężnica - Radziejowa - Tyskowa - Łopienka -
Dolżyca 173
C3. Przez chaszcze Korbani. Bukowiec - Korbania - przeł. Hyrcza 175
C4. Dodyca - Falowa -Jaworzec 176

D. PASMO GRANICZNE (CZĘŚĆ WSCHODNIA) 177
Park Narodowy „Połoniny" 180
Dl. Gdzie już nie pasą się owce... Rortoki Górne - Okrąglik -
Rabia Skala - Wetlina 180
D2. Połoniny mniej znane. Clans -Jasto - Fereczata - Smerek 182
D2a. Przełęcz Przystup -Jasło 1813
D3. Dla prawdziwych mężczyzn. Wetlina - Rabia Skala -
Wielka Rawka - Ustrzyki Górne 18I3
D4. Łatwo, przyjemnie i z widokami. Wetlina - Dział - Mała Rawka -
Przełęcz Wyżniańska 190
D5. Na cesarskim gościńcu. Wetlina - Dziurkowiec - Runina - Ruskie -
Roztoki Górne
D6. Na wschodniej rubieży Słowacji. Krzemieniec - Stużycka Rzeka -
Nowa Siedlica 194
D7. Szybko do Nowej Siedlicy. Czerteż - przełęcz pod Prikrym -
Nowa Siedlica 195
D8. Przez Doling Trzech Niewiast. Nowa Siedlica - Miodowa Baba -
Rabia Skala 196

E. POŁONINA WETLIŃSKA 198
Pasterstwo na Połoninie Wetlińskiej 201
Sine Wiry 201
El. Tam gdzie szałas na połoninie. Smerek - Połonina Wetlińska -
Berehy Górne 202
Inne trasy na Połoninę Wetlińską 207
E2a. Ze Starego Sioła na Przełęcz Orlowicza 207
E2b. Zejście do Suchych Rzek 208
E2c. Z kempingu BPN do Tawerny 208
E2d. Z Przełęczy Wyżnej 208
E3. Pomiędzy Sanem a Wetlinką. Terka - Połoma - Bukowina -
Przełęcz Orlowicza 209
E4. Dzikie pola Bieszczadów. Terka - Tworylne - Krywe - Zatwarnica 211
E5. Do zbójeckich stajni. Zatwarnica - Dwernik-Kamień - Nasiczne 214

F. POŁONINA CARYŃSKA 217
Jaskinie kolo Nasicznego 219
Fl. Połonina Wstanie czystym. Berehy Górne - Połonina Caryńska -
Ustrzyki Górne 220
F2. Nostalgiczne krajobrazy. Bereżki - przełęcz Przyslup - Caryńskie -
Nasiczne 221
F3. Magury i połoniny. Dwernik - Magura Stuposiańska - Przyslup -
Połonina Caryńska - Przełęcz Wyżniańska 223

G. MASYW TARNICY I BIESZCZADZKI WOREK 225
Ścieżki przyrodnicze 227
Tarnica 228
Gl. Kwintesencja Bieszczadów. Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch -
Halicz - Przełęcz Bukowska - Wołosate 230
G2. Skalistą granią. Ustrzyki Górne - Wołosate - Bukowe Berdo -
Pszczeliny 233
G3. Do narożnika Polski. Muczne - Tarnawa - Bukowiec -
Beniowa - Sianki 235

H. WSCHODNIE PRZEDGÓRZE BIESZCZADZKIE 238
Otryt 240
Żuków 241
Bieszczadzka nafta 241
H1. Pustkowia nad Soling. Ustrzyki Dolne - Równia - Żuków - Stożek -
Polana 242
H1a. Przez dolinę Paniszczówki 243
H2. Błądzenie po Otrycie. Polana — Hulskie — Otryt Górny — Dwernik 244
H2a. Z Latowisk na Otryt 245
H3. Do groty w Rosolinie. Polana — Rosolin — Czarna Dolna 246
H4. Po żeberku bieszczadzkiego rusztu. Ustianowa Dolna — Zuków —
Żołobek 248
H4a. Wariant z Ustianowej 249

J. OKOLICE BIESZCZADZKICH JEZIOR 250
Jezioro Solińskie 253
Jezioro Myczkowieckie 254
„Zęby Stalina" 254
J1. Bieszczadzkie kontrasty. Lesko — Czulnia — Zwierzyfi — Myczków —
Polańczyk 254
Jla. Przez Berdo do Soliny 259
Jib. Przez Koziniec do Soliny 259
J2. Wzgórza nad jeziorem. Myczków — Wolkowyja — Bukowiec — Terka 260

SŁOWNIK MIEJSCOWOŚCI 263
Ważniejsze źrodia informacji historycznych 402

INFORMACJE PRAKTYCZNE 403
Bieszczady w Internecie 403
Informacja turystyczna 404
Dojazd w Bieszczady 405
Noclegi 406
Podkarpacki Szlak Kulinarny 414
Ratunek w górach 415
Straż graniczna 415
Zima w Bieszczadach 416
Jeździectwo 417
Turystyka rowerowa 419
Kolejka bieszczadzka 420
Bieszczadzkie drezyny rowerowe 421

SKOROWIDZ 422

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty

Bieszczady. Przewodnik dla prawdziwego turysty