Dzieje Lwowa

Nowy produkt

25,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Dzieje Lwowa
Autor: Jan Buraczyński
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 110
Oprawa: miękka
Format: 16 x 22 cm
ISBN: 978-83-60594-83-4

SPIS TRŚECI

Grody Czerwieńskie
Ruś Kijowska
Panowanie Kazimierza Wielkiego
Panowanie Jagiellonów (1385-1569)
Rzeczpospolita Obojga Narodów (1569-1772)
   Okres wojen (1648-1720)
   Upadek Lwowa
Zabór austriacki (1772-1918)
   Wiosna Ludów
   Lwów w dobie autonomii
Pierwsza Wojna Światowa
Powstające Państwo
   Walki polsko-ukraińskie
   Walki polsko-sowieckie
Niepodległa Polska (1918-1939)
Druga Wojna Światowa
   Napad Armii Czerwonej
   Wojna niemiecko-sowiecka
   Front sowiecki w 1944 roku
Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka
Republika Ukraińska
Kalendarium Lwowa

Profesor Jan Buraczyński, znany geograf i geomorfolog, poza książkami naukowymi, publikuje interesujące wspomnienia ze swojego ciekawego życia. Po opisaniu dzieciństwa we Lwowie, gdzie się urodził i spędził 16 lat, dwa następne tomy poświęcił Lublinowi, gdzie ostatecznie 30 grudnia 1945 roku zakończyło się Jego wędrowanie, będące udziałem wszystkich Polaków z terenów włączonych do ZSRR. Opisał tam swoje życie i karierę naukową, od asystenta do profesora w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, życzliwie wspominając profesorów, kolegów i współpracowników, z którymi, jak się wyraził - ,,miał szczęście zetknąć się . Ostatni tom poświęcił swoim podróżom naukowym i turystycznym po Europie i innych kontynentach, gdyż jak przyznaje ,,zawsze miał ciekawość świata. W czterech szkicach opisał tam swoje podróże do Lwowa, z których pierwszą odbył w 1970 roku.
Pamięć o Lwowie, mieście w którym przeżył dzieciństwo, szczególnie w trudnych latach II wojny światowej, zawsze była obecna w jego świadomości i - jak przyznaje - tęsknił za tym miejscem utraconym. Dlatego też postanowił opracować zarys jego dziejów, który powinien zainteresować Polaków różnych pokoleń.
Lwów jest bowiem miastem mało znanym współcześnie w Polsce. Wpływ na taki stan wiedzy miał prawie pięćdziesięcio-letni okres zakazu pisania i mówienia o tym mieście po 1944 r Był to zaś jeden z czterech najważniejszych ośrodków miejskich II Rzeczypospolitej, gdzie rodziła się nowożytna polska nauka i kultura.
Lwów lokowany na prawie niemieckim przez króla Kazimierza Wielkiego w 1356 r był miastem Niemców i Polaków oraz innych narodowości obrządku łacińskiego, ale też Ormian i Rusinów oraz Żydów. W publikacji przedstawiono zarówno przedlokacyjne dzieje tego miasta, jak i następne 600 lat historii, dzieląc je umiejętnie na etapy rozwojowe, przy czym wzięto pod uwagę przeobrażenia w społeczności miejskiej oraz wydarzenia polityczne i militarne. Lwów, jak większość miast w Europie, był wieloetniczny i wielokulturowy, chociaż do 1939 r dominowała tam kultura polska. Dlatego mieliśmy w jego dziejach kilka etapów polonizacji nie tylko przybyszów z Zachodu, ale również przedstawicieli innych grup narodowościowych. Nie zmieniły tego nawet czasy zaborów. Decyzja zwycięskich w II wojnie światowej mocarstw miasto to zostało Polsce odebrane a jego mieszkańcy czujący więzi z jej państwem byli zmuszeni do wędrowania, aby znaleźć nowe miejsce do życia. Dlatego mówi się, że Lwowian ,,rozwiało po świecie .
Dobrze się więc stało, że prof. Jan Buraczyński przygotował zarys dziejów Lwowa. Treść tej publikacji została dobrze przemyślana i zaprezentowana. Zawiera ona najważniejsze wątki dziejów miasta, zagadnienia z jego życia oraz wydarzenia jakie tam miały miejsce. Całość została opisana klarownym językiem.
Książka zainteresuje niewątpliwie wszystkich, którzy będą chcieli pogłębić swoją wiedzę o przeszłości miasta nad Pełtwią.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Dzieje Lwowa

Dzieje Lwowa