Rocznik Lwowski 2008-2009 Zobacz większe

Rocznik Lwowski 2008-2009

C85

Nowy produkt

26,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Rocznik Lwowski 2008-2009
Opracowanie redakcyjne: Janusz Szymański
Wydawca: Instytut Lwowski Warszawa
Wydanie: pierwsze, Rok: 2009
Oprawa: twarda
Ilość stron: 372
Format: 18x24 cm
ISSN: 1230-0829

SPIS TREŚCI
I. Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
Bogdan St. Kasprowicz — Ormianie w Polsce...       7
Jurij Smirnow — Kościół świętego Mikołaja...         27
Lech Kokociński  —  Przyczynki do dziejów Mieszczańskiego Towarzy­stwa Strzeleckiego we Lwowie... 45
Michał Piekarski — Z muzycznej przeszłości lwowskich kościołów kato­lickich ...             81
Bartosz Nowożycki — Kapitan Jan Mazurkiewicz „Zagłoba" w latach 1914-1920...          109
Tomasz J. Kotłiński — Historia adwokatury lwowskiej...       129
Anna Hillbricht-Ilkowska — Prawnicy lwowscy XIX wieku — Karol
Jan Hillbricht (1809-1882)...       155
Adam Redzik — Pracownicy naukowi Wydziału Prawa UJK we Lwowie
podczas okupacji sowieckiej w świetle pewnego dokumentu....       171
B.N, K.S. — Na rzecz walczącego Lwowa...................       185
Bartosz Nowożycki, Krzysztof S m o 1 a n a — Sprawozdanie Świętosława Bileckiego z okupowanego Lwowa......       187
II.  Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
Kazimierz Kalwiński — Ocaleni na Kleparowie..................       197
Krzysztof Bulzacki — Zaduszki u Juliana Tuwima................       209
Leszek Sawicki — Moje lwowskie szkoły........................       211
Bogdan St. Kasprowicz — Lwów wszystko może.................       245
Mariusz Olbromski — Legendy wczoraj i dziś...................       247
Krzysztof Kołtun— U Słowackiego..............................       273
— Za kaplicą............................................       274
— Półpełnia.............................................       275
— Ruiny Podkamienia.....................................       276
— Wiśniowiec...........................................       277
— Madonna ze Swojczowa..................................       278
— Podróż do Rymacz......................................       279
Zbigniew Ad nań s ki — Opowiadania znad Horynia i Bugu..........       281

III.  Polacy we Lwowie, Iwiowiacy w Polsce i w świecie
Jurij Smirnow — Powojenne losy lwowskich świątyń. Cz. III........         295
Marin Hałas — Bytomski przyczółek lwowskiej piosenki............         309
Beata Kompan o wic z — Salon lwowski w Kuklówce..............         323
— „Lwowem oczarowani" Z Janem Wojciechem Wingralkiem rozmawia Andrzej Mierzejewski.....................................         331
— Lista wpłat...............................................         337

IV.  Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich
Jurij Biriulow — Rzeźba lwowska (Maciej Miśkowiec)........          339
Grzegorz Mazur,  Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski — Kronika.......    350
dni wojny i okupacji Lwowa (Bogdan St. Kasprowicz)........         349
Maria Sołtys—Tylko we Lwowie (Madej Piekarski)   .........         351
Ewa Danowska — Tadeusz Czacki 1765-1813 na pograniczu epoki ziem
(Maciej Miśkowiec).....................................         353
Roman Nowacki — Wybitni przedstawiciele kultury europejskiej — Prze­mysław Dąbkowski (Adam Redzik).......        359
—  „My ludzie Lwowa". Antologia współczesnej poezji lwowskiej (Andrzej Mierzejewski)..............  363
— Moje serce zostało we Lwowie. Antologia poezji lwowskiej (Andrzej Mie-
rzejewski) ..............................................         364
Eugeniusz Małaczewski — Utwory zebrane (Adam Redzik)........         365
Marcin Hałas,  Bogdan St. Kasprowicz,  Lesław Nowara — Daleko od Lwowa (Adam Daszewski)...............................         368
Mariusz Olbromski — Lato w Krzemieńcu. Legendy znad Ikwy (Krzysz­tof Kołtun) .............................     368
— Album civium Leopoliensium (Janusz Kanimir).................         370
— Dialog dwóch kultur. Krzemieniec 20 sierpnia - 5 września 2007 (Andrzej Mierzejewski).........  371
Wkładka fotograficzna: Lwowskie nalepki okienne — ze zbiorów Janusza Wasylkowskiego

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Rocznik Lwowski 2008-2009

Rocznik Lwowski 2008-2009