Rocznik Lwowski 1997-1998 Zobacz większe

Rocznik Lwowski 1997-1998

C78

Nowy produkt

26,00 zł

Więcej informacji

Tytuł: Rocznik Lwowski 1997-1998
Opracowanie redakcyjne: Janusz Szymański
Wydawca: Instytut Lwowski Warszawa
Wydanie: pierwsze, Rok: 1998
Oprawa: twarda
Ilość stron: 355 stron
Format: 18x24 cm
ISSN: 1230-0829

Spis treści:
I.  Rozprawy, szkice, przyczynki historyczne
—   Sprawozdanie „Archiwa, biblioteki i muzea lwowskie" z 1940 r. (podał do druku Maciej Matwijów)
Jerzy Starnawski — Doktoryzacja Stanisława Witkowskiego sub auspiciis imperatoris (1893)
Witold Waszczuk — Ostatni Mohikanin lwowskiej cyganerii
Tadeusz Krzyżewski — Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego
Janusz Wasylkowski — Uzupełnienie listy lwowskich czasopism humorystycznych
Zbysław Popławski — Stanisław Rogowski poeta Polski Walczącej (1911 Czortków —1940  Oświęcim)
Janusz Wasylkowski — Dwa listy

II.  Beletrystyka, wiersze, wspomnienia
Jerzy Masior: 
- Cmentarz Łyczakowski
- Grobowiec hrabiny Zamojskiej
- Ta gwiazda
- Rocznice
- Jezioro  łez

Andrzej Czcibor-Piotrowski  — W blasku Sary

Mariusz Olbromski:
- Z cyklu: Homagium Leopoli:
- Rozmowa o zmierzchu
- Spojrzenie
- W  katedrze
- Jan Matejko: Portret dzieci artysty
- Nic
- W blasku chwili
- Fotograf
- W Drohobyczu
- Homagium Leopoli

Wiktor Budzyński — Preclarka z Pohulanki (wodewil lwowski w 3 aktach)

Maria Halina Szulcowa:
- Zima w Zbarażu
- Na Konferencję Krymską
- Rodzinnemu miastu  —   Zbarażowi

III.  Polacy we Lwowie, lwowiacy w Polsce i w świecie
Zbigniew Hauser — Ostróg i okolice — Nad krętym Horyniem
Dobrosława Platt — Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum we Wrocławiu
Helena Wiórkiewicz — Kolekcja Leopolis w Muzeum Niepodległości w Warszawie
Magdalena Bajer — Pamięć mądra

IV. Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich
Polska konspiracja w Małopolsce Wschodniej: - Jerzy Węgierski, Armia Krajowa w Zagłębiu Naftowym i na Samborszczyźnie; — Jerzy Węgierski, Oddziały leśne 19. pułku piechoty;  —  Jerzy Węgierski, Armia Krajowa na zachód od Lwowa;
—   Jerzy Węgierski, Lwowska konspiracja narodowa i katolicka (1939—1946);
—   Otmar Strokosz, W Armii Krajowej — Z Zaolzia przez okupowany Lwów do III Rzeczypospolitej; — Jerzy Węgierski, Armia Krajowa na południowych i wschodnich przedpolach Lwowa; - Materiały ogólnopolskiego sympozjum nt.: Operacja zbrojna Armii Krajowej kryptonim „Burza" na ziemiach Kresów płd.-wsch. II-giej Rzeczypospolitej
w 1944 r.; — Tajne nauczanie w polskim szkolnictwie cywilnym i wojskowym podczas konspiracji 1939-1945 (materiały ogólnopolskiej sesji naukowej) Oprać, i red. Ryszard Czekajowski, Julian Kwiek;
—  Jerzy Węgierski, Armia Krajowa w okręgach Stanisławów i Tarnopol; — Jerzy Węgierski, Komendy Lwowskiego Obszaru i Okręgu Armii Krajowej (Grzegorz Mazur)

Michał Klimecki, Polsko-ukraińska wojna o Lwów i Wschodnią Galicję 1918-1919 r.
Aspekty polityczne i wojskowe (Aleksandra J. Leinwand)

—   Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego
z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918— 1919. Opraco­wanie, wstęp, przypisy, indeksy, wybór aneksów i fotografii Józef Wólczański
(Aleksandra J. Leinwand)

Leszek Podhorecki, Dzieje Lwowa (Janusz Wasylkowski)

Wiktor  Chajes,  „Semper  Fidelis".  Pamiętnik  Polaka wyznania  mojżeszowego  z  lat
1926-1939 (Andrzej Mierzejewski)

Witold Szolginia, Tamten Lwów. Arcylwowianie (Adam Hollanek)
Ryszard Gansiniec, Notatki lwowskie (1944—1946) (Andrzej Mierzejewski)
Adam Wierciński, Przywracanie pamięci (Sławomir Janowski)

Zdzisław Nowak, Lwowskie baśnie i legendy — Jak król Sobieski Józka batiara polu­bił, — Krzysztof Seliga, Legendy miast polskich (Podania, przypowieści i anegdoty
o dawnych miastach polskich) (Janusz Wasylkowski)

Andrzej Jagusztyn, Katalog sprawozdań szkolnych 1843 - 1995. Część I. Polonica (Janusz
Szymański)

Robert Marshall, In the Sewers of Lvov (A.M.)
Leszek Mazan, Zdarzenia z życia naszego monarchy (A.H.)
—   Książki Rokitnian i ludzi pogranicza; — Bronisław Janik, Wspomnienia (w:) Chleb
i krew. Moja wieś w czasie okupacji; — Bronisław Janik, Było ich trzy; — Bronisław Janik, Niezwykły świadek wiary na Wołyniu 1939- 1943 — ks. Ludwik Wrodar-czyk; - Mieczysław Kuczyński, Między Słuczem a Jordanem; - Józef Pleban, Wspomnienia wojenne karpackiego ułana;   —   Leon Żur, Mój wołyński epos;
—   Adam Peretiatkowicz, Wołyńska samoobrona w dorzeczu Horynia (Henryk Dąbkowski)

Zdjęcie na wkładce fot. wykonał w latach dziewięćdziesiątych ub. stulecia  —  Karol Blejm. Jego wnuczką była Maria Jarosiewiczówna - historyk, autorka prac dotyczących Lwowa.
—   Ulica Kopernika. Po lewej — Pałac Sapiehów
—   Ossolineum
—   Ulica Hetmańska. Za kamienicami dach kościoła Jezuitów
—   Róg ul. Akademickiej i Zimorowicza. W głębi wieżyczki budynku Sokoła
—   Dawna ul. Pańska, narożnik ul. Łyczakowskiej, w głębi Pałac Namiestnikowski, po lewej od dawna nieistniejący budynek Straży Pożarnej
—   Teatr Skarbka od strony Wałów Hetmańskich
—   Muzeum Przyrodnicze im. Dzieduszyckich przy ul. Teatralnej (później Rutowskiego)
—   Stary budynek głównego dworca kolejowego

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Rocznik Lwowski 1997-1998

Rocznik Lwowski 1997-1998